Engelli Kabul Şartları

     Kuruluşumuza kabul edilecek olan Engellilerimiz için bazı şartlar aranmaktadır.
     Gelecek olan Engellimizin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olması durumunda tüm giderleri Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. 2018 yılı itibarıyla bu rakam 967.27 TL dir.
     Engellimizin Kabulü için Müracaatlar; Gazi Bulvarı No:97 Çankaya/Konak adresinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürlüğünün Engelli Hizmetleri Şubesine yapılmaktadır. İl Müdürlüğümüzün Telefonu: 232 4463352 dir. Ancak Kuruluşumuza yapılacak müracaatlarda da gerekli yardım ve rehberlik yapılmaktadır. Engellilerimizin tüm giderlerinin Bakanlığımız tarafından karşılanmasının bir şartı da alınan Engelli Sağlık Kurulu Raporunda “Ağır Engelli” ibaresinin bulunmasıdır.
İSTENECEK BELGELER
     Bakıma ihtiyacı olan engellinin başvurusunda, engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.  
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Engelli sağlık kurulu raporu,
c) Yatılı ve sürekli bakımı için özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma ihtiyacı olan engelli birey için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli olan engelli birey için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,
ç) Aynı hanede yaşayan bireylerin gelir ve mal durumuna ilişkin yazılı beyanı ve taahhüdü ile beyanın içeriğine dair belgeler,
d) İki adet vesikalık fotoğraf,
e) Bakıma ihtiyacı olan engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
f) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin Mahkeme Kararı.
      
           ÜCRETİ KENDİSİ VEYA AİLESİ TARAFINDAN KARŞILANACAK ENGELLİ KABUL ŞARTLARI :
           Bu durumdaki engellilerimizin müracaatları direk Kuruluşumuz tarafından alınmaktadır. Ayrıca Engelli Sağlık Kurulu Raporunda “Zihinsel Engelli’’ ibaresinin olması yeterlidir. Ağır engelli olma şartı aranmamaktadır.
          İstenen Evraklar şunlardır:
- Kimlik Fotokopisi
- Engelli Raporu
- Hizmet Sözleşmesi 

Copyright © 2018 | Empati Huzurevi ve Bakım Hizmetleri