BAKIM HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Bakım hizmetleri; engelli bireyin bakımına yönelik kişisel bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.

Engelli bireyin özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım hizmetleri sunulur:
a) Kişisel bakım hizmetleri;
1) Banyo yaptırılması
2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması
3) Tırnaklarının kesilmesi
4) Saçlarının taranması
5) Dişlerinin temizlenmesi
6) Yiyecek ve içecek ihtiyacının giderilmesi
7) El, yüz ve ayak temizliğinin yapılması
8) Saç ve sakal+6 tıraşının yapılması
9) İstenmeyen tüylerin temizlenmesi
10) Elbiselerinin giydirilmesi ve çıkarılması
11) Burun ve kulak temizliğinin yapılması
12) Yatağının temizlenmesi ve düzeltilmesi
13) Odasının temizlenmesi
14) Çamaşırlarının yıkanması
15) Tehlikelere karşı korunması ve gözetilmesi
gibi hizmetleri içerir.

b) Psiko-sosyaldestek hizmetleri;
1) Engelli birey ailesinin,engelli bireyi ve engel durumunu kabullenmesine ve bilgilendirilmesine yönelik olarak kişisel veya grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler.
2) Engelli bireyin mevcut durumunu ve yerleştirildiği ortamı kabullenmesine, bilgilenmesine ve gelişim alanlarında desteklenmesine yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler.
3) Engelli birey ve ailesinin sosyal haklarını ve mevcut kaynaklarını etkin kullanmasına yönelik olarak kişisel ve grup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler.
4) Engelli bireyin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsalve sportif etkinlikler ile bu tür etkinliklere katılabilmesi için gerekli refakat hizmetleri.
5) Engelli bireyin terk edilme,reddedilme, engellilik durumunu kabullenememe, ümitsizlik, intihar etme,yalnızlık ve sevgisizlik gibi olumsuz duygulardan kurtarılmasına, depresyon ve stres gibi durumların yaşanmasının engellenmesine yönelik olarak kişisel veyagrup çalışması yöntemleriyle verilecek hizmetler gibi kişisel bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini içerir.
Copyright © 2018 | Empati Huzurevi ve Bakım Hizmetleri